Leerlingen van VSO De Zonnehoek werken flink mee

Sinds kort komen leerlingen van VSO De Zonnehoek wekelijks een paar uur meewerken op de campus. Telkens klaren ze een klus en worden Landgoed Woudhuizen en de binnenstad van Apeldoorn een beetje mooier.

Vorige week waren Professioneel Assistents bij Lighthouse in het centrum van Apeldoorn. Terras opgeruimd, vuil geraapt en alle meubels schoon. En deze week hebben ze in amper twee uur een nieuwe compostbak gebouwd voor in de moestuin. En ook in de moestuin zelf gewerkt.

We kijken uit naar volgende week!

Fijne feestdagen en graag tot ziens in het nieuwe jaar!

In het nieuwe jaar starten we met onze locatie in de binnenstad van Apeldoorn. Onze thuisbasis daar wordt the Lighthouse, op de Van Kinsbergenstraat 8. Vandaaruit gaan we aan de slag voor en op de werkvloer van horecaondernemers, winkeliers en andere organisaties in het centrum. Vanuit hetzelfde gedachtengoed als waarmee we op landgoed Woudhuis zijn begonnen.

Om alvast de sfeer te proeven, hebben we met alle collega’s van de campus ons Kerstdiner in the Lighthouse genoten. Eerst een potje schaken of poolbiljart en daarna heerlijk smullen van de versgebakken pizza en pasta van onze overburen, Ristorante Da Vinci.

Als klap op de vuurpijl was er voor iedereen een kerstpakketje met onder meer de enige echte Campus Woudhuis zonnehoed. Laat de lente en de zon dus maar komen!

We wensen iedereen fijne feestdagen en natuurlijk een gezond en gezellig 2024!

Hoge Veluwe

Aan het werk op De Hoge Veluwe

In opdracht van Bos-, Natuur- en Landschapsbeheer Johan Rap heeft onze groenploeg een pittige klus geklaard op een van de mooiste stukjes natuur van Nederland.

In Nationaal Park De Hoge Veluwe hebben we de opslag van grove dennen verwijderd. Een gebied van 50 hectare natuurgebied hebben we zo letterlijk en figuurlijk onder handen genomen, al dan niet met de bosmaaier. Het betere handwerk, want grotere machines mogen dit kwetsbare gebied niet in.

De prachtige beelden spreken voor zich.

 

Werk je mee in de moestuin?

In de moestuin van IVN is een hoop te doen. Zoveel, dat we handen tekort komen. Heb jij groene vingers? Vind je het heerlijk om in de aarde te wroeten? Ben je graag buiten? En werk je graag samen met andere leuke mensen? Kom dan eens langs om kennis te maken. En wie weet geef jij binnenkort de planten water in de moestuin.

Campus Woudhuis biedt diverse soorten werk-leerplekken en werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werk voor vrijwilligers.

Onze prachtige moestuin

Bijna het hele jaarrond werken we in de moestuin van IVN. Zo’n grote tuin verdient een hoop liefde en aandacht, en bovendien veel vakkennis! Gert Reijnen is moestuinvrijwilligers van het eerste uur op de campus en blikt terug op het afgelopen groeiseizoen. Wat kunnen we daaruit leren voor 2023?

Onder begeleiding van Tonny hebben enkele medewerkers en vrijwilligers van de campus in de tuin gewerkt. Het is lastig om continuïteit te brengen in de werkzaamheden. In sommige perioden hoeft feitelijk weinig te gebeuren. Vervolgens komt dan een periode met veel werk in de moestuin. Het werk in deze drukke periode moeten we dus goed afstemmen met het andere werk op de campus.

Het idee om kinderen, die bij IVN op natuurkamp zijn, mee te laten werken in de moestuin, is moeilijk in de praktijk te brengen. Opname van dit werk in programma van IVN is niet gelukt. Wel lukt het ad hoc een enkele keer om bijvoorbeeld kinderen groenten te laten oogsten voor in de soep.

Elk jaar is anders voor een groentetuin. De zomer van 2022 was super warm en droog. We hebben in 2021 voor het eerst kalk gestrooid. We werkten al met groenbemesters phaecelia, lupine en winterrogge. Na een bodemtest met als uitslag “te weinig voeding in bodem” hebben we gewerkt met organische mestkorrels, alleen dicht bij de gewassen. Het idee is onkruid niet bemesten.

Welk onkruid hebben we zoal in de tuin? Smeerwortel is nog op veel plekken aanwezig. Zuring, akkerdistel en kruipende boterbloem zijn al sterk afgenomen. De kruipende boterbloem wijst op een vochtige bodem. In 2022 hebben we weinig water gegeven, ondanks de zeer droge zomer. Plantjes uit kwekerij hebben we alleen besproeid nadat we ze in de grond hadden gezet en verder niet of nauwelijks.

We zijn gaan werken met bakken van 75 cm breed en ruime tussenpaden van 50 cm. Deze maten komen uit een IVN-cursus. De bedoeling is dat je over de bak heen staat met aan weerskanten een been en met de hand onkruid wiedt. Onze medewerkers schoffelen liever. Onkruid wieden we nu vanaf twee kanten. Andere voordelen van de bakken zijn: niet belopen bodem, hoger bodemniveau houdt percelen droog, werken op rijen met meer tussenruimte is niet nodig. Dus minder ruimte en licht over voor onkruid.

Dit jaar hebben we gepoot, geoogst en lekker gegeten van: aardappelen, courgettes, rabarber, pompoenen, zomerboerenkool, spitskool, prei, uien, bieten, snijbiet, suikermais, stokbonen en diverse kruiden, zoals munt, lavas, peterselie, snijselderij en bieslook. En niet te vergeten de bramen en frambozen, appels, pruimen, mispels, kersen en walnoten uit de boomgaard. De oogst had duidelijk te lijden onder de warmte en de droogte.

We leren onze moestuin steeds beter kennen en genieten van het werk en de opbrengst!

Brainstorm campus als buitenlokaal

Landgoed Woudhuis als buitenlokaal?

Campus Woudhuis is altijd op zoek naar nieuwe manieren om onderwijs en natuur samen te brengen. Buitenonderwijs is een verrijking niet alleen voor kinderen, die zo in contact komen met de natuur, maar ook voor landgoed Woudhuizen en onze medewerkers.

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben onderzoek gedaan naar de wensen en verwachtingen van scholen in het speciaal basisonderwijs die gebruik kunnen maken van landgoed Woudhuizen als buitenlokaal, met inzet van de medewerkers van de campus.

Diverse scholen gaven aan interesse te hebben in het gebruik van het landgoed als buitenlokaal, maar ook dat ze nog geen concrete en realistische plannen hebben. Voor het onderzoek zijn onder meer een focusgroepbijeenkomst en interviews gehouden met verschillende stakeholders om te kijken wat verwacht wordt van een buitenlokaal. Het resultaat is een programma van eisen voor een buitenlokaal en een opzet voor een co-creatie voor de realisatie ervan.

Wat is nodig voor goed buitenleren? Vooral een plek om samen te komen is gewenst om een les op te starten of om even te verzamelen. Ook is een overdekte plek of binnen nodig om te schuilen bij slecht weer. Verder is het belangrijk om plekjes te hebben waar rustig gezeten kan worden. Het terrein moet toegankelijk zijn voor wie een rolstoel gebruikt. Samenwerking met de omgeving, bijvoorbeeld met een boer, IVN en Natuurmonumentenm, wordt gewaardeerd. Toch is het klassenmanagement één van de belangrijkste zaken voor een geschikte buitenles.

Hoe kunnen onze medewerkers een rol spelen in het buitenleren? Onze medewerkers kunnen heel goed een helpende hand bieden aan scholen, die buitenonderwijs geven op het landgoed. Ze kunnen voorbereidende taken uitvoeren, als docenten vooraf aangeven wat zij nodig hebben voor een buitenles. Denk aan het klaarleggen van lesmateriaal, bij een verzamelplek zorgen voor voldoende zitplaatsen, verzorgen van drinken en lunch al dan niet in samenwerking met leerlingen. Naast de voorbereidende taken kunnen medewerkers de leerlingen begeleiden bij het maken van nestkasten, klemborden en andere houtproducten.

Vier studenten hebben het onderzoek uitgevoerd in het kader van de minor/specialisatie Mens en Natuur van de opleiding Bos- en Natuurbeheer. De onderzoeksgroep bestond uit twee Bos- en Natuurbeheer studenten, een Pabo-student en een student Tuin- en Landschapsinrichting. Hun verschillen in achtergronden kennis hebben ze goed gebruikt en ze hebben veel van elkaar geleerd in de uitvoering van het onderzoek.

Met het het resultaat van het onderzoek kan de campus nieuwe diensten ontwikkelen op het gebied van onderwijs en natuur.

Meer dan 20 landdames en -heren voor een dag

Onze NLdoet-actie Landheer (m/v) voor een dag trok meer dan 20 mensen! Ondanks de regen en de kou hebben ze fantastisch veel en goed werk gedaan samen met onze collega’s: berken uitstreken op het heideveld op het landgoed, boomspiegels maken in de boomgaard bij de boerderij, spitten in de moestuin en nestkasten bouwen in de houtwerkplaats! Na zulk hard werken ging bij iedereen de versbereide minestronesoep goed erin.

Hartelijk dank landdames en – heren en graag tot ziens op de campus!

Het Oranje Fonds organiseert jaarlijks samen met duizenden sociaalmaatschappelijke organisaties in het land NLdoet. Dat is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te maken en ertoe te doen!

HBO-stages voor studenten met groene vingers

Regelmatig lopen HBO-studenten van hun stage op de campus. Zij draaien voor een paar weken of maanden mee in de groenploeg, in de organisatie of in een van onze projecten.

Sinds kort werkt Frank Lucas bij ons, student Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkt mee aan het project Inclusief leren werken. Hij leg uit waarom hij voor de campus en dit project heeft gekozen: ‘In de afgelopen jaren heb ik mogen zien welke belangrijk rol werken en leren hebben in iemands leven. Het echt kunnen bijdragen vanuit je krachten en interesses is essentieel. Het sprak mij gelijk aan om een bijdrage te kunnen leveren aan de doorstroom van een medewerker van de campus naar reguliere bedrijven op de Ecofactorij. Echte participatie met belangrijk werk!’

Studeer je Bedrijfskunde, Management van de Leefomgeving, Social Work of een andere studie op het gebied van organisatie, natuur en groen, zorg en welzijn en zoek je een stageplek? Én heb je affiniteit ons werk in de natuur én steek je ook zelf graag je handen uit de mouwen? Neem dan contact met ons op en  wie weet kun je bij ons aan de slag.

Energiebosje Ganzevlesweg

Project Inclusief leren werken met ZonMW

Het project Inclusief leren werken met beperkende overtuigingen is in volle gang. Voor dit project hebben we een subsidie gekregen van ZonMW uit het programma Onbeperkt meedoen! in de ronde Inclusief werkgeverschap in het MKB.

Wat willen we met dit project bereiken en hoe pakken we dat aan?

Inclusief leren werken Het doel van dit project is het faciliteren van de doorstroming van onze medewerkers naar werkgevers in het MKB op de reguliere arbeidsmarkt. Dat doel bereiken we door professionalisering van de leer- en ontwikkelcapaciteit van medewerkers samen met MKB-werkgevers en zorgverleners.

De meeste van onze medewerkers hebben een licht verstandelijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid. Naast werk-leertrajecten in het eigen bedrijf bieden we hen werk op common grounds. Dat zijn werkplekken bij MKB-werkgevers in hun bedrijf. De werkgevers zorgen voor het werk, de medewerkers voor de uitvoering ervan en de campus voor hun begeleiding. De campus vormt zo een schakel tussen arbeidsmatige dagbesteding of werkloosheid enerzijds en anderzijds werken bij een werkgever op de reguliere arbeidsmarkt. Samen met werkgevers uit het MKB en zorginstellingen dragen we bij aan een meer inclusieve arbeidsmarkt.

Beperkende overtuigingen Bij MKB-werknemer, zorgverleners en bijvoorbeeld uitkeringsinstanties leven beperkende en belemmerende overtuigingen over de mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking om te werken. ‘Ik kan geen wijs worden uit alle regelgeving en vereisten.’ ‘Begeleiding is moeilijk.’ ‘Medewerkers zijn niet productief genoeg.’ Iemand met een zwaar zorgpakket is toch niet in staat om te werken?’ Deze en soortgelijke overtuigingen vormen een belangrijke drempel in de ontwikkeling van inclusief werkgeverschap.

Het project De uitdaging waar de campus voor staat is om met deze overtuigingen om te gaan, die bespreekbaar te maken en te ontkrachten op basis van praktijkervaring. Dat doen we door samen met de betrokken partijen ruimte te creëren voor het gezamenlijk ontwikkelen (co-creëren) van persoonlijke ontwikkeling- en leertrajecten en het samen doormaken van het ontwikkel- en leerproces.

Doelgroepen van dit project zijn:

  • de professionele begeleiders en andere teamleden van Campus Woudhuis
  • medewerkers van Campus Woudhuis
  • MKB-werkgevers betrokken bij de common grounds
  • zorgverleners en zorginstellingen

Met elkaar ontwikkelen, ervaren en leren we in de praktijk wat nodig is voor inclusief werkgeverschap.

Inmiddels heeft het team van Campus Woudhuis zelf een ontwikkeltraject van dialoog, reflectie en co-creatie over inclusief werken doorlopen. De teamleden zijn in het eigen leerproces begeleid in het ontwikkelen van vaardigheden, kennis, inzichten en trainingsmateriaal.

In samenspraak met MKB-werkgevers en zorgverleners ontwikkelen we nu voor en samen met een aantal medewerkers van de campus een maatwerk persoonlijk ontwikkel- en leertraject. De uitdaging zit daarbij in de interactie en dialoog voor het scherp krijgen van:

  • de specifieke behoeften en mogelijkheden van medewerkers
  • bejegening van de medewerkers en didactiek, aansturing en begeleiding van hen in een commerciële omgeving
  • (vak)inhoudelijke aspecten, zoals rond vakvaardigheden, veiligheid, bescherming en omgang met machines

Vervolgens worden de nieuw verworven kwaliteiten van de teamleden in de praktijk toegepast. Onze medewerkers doorlopen hun persoonlijk ontwikkel- en leertraject. Teamleden begeleiden hen daarin en trekken lessen uit de praktijkervaringen door middel van intervisie.

Ook organiseren we een seminar voor MKB-werkgevers en het kennisplatform van de campus.

Het kennisplatform van de campus treedt op als klankbordgroep voor het project. Dit is een samenwerking van de campus met en tussen diverse kennis-, onderzoek- en onderwijspartners en hun docenten, onderzoekers en studenten. Het platform brengt ideeën en kennis in, reflecteert op ervaringen en resultaten en deelt de resultaten en kennis via hun eigen kanalen en brede netwerk.

Project Common Grounds gaat door

Doen, ervaren en leren! Zo doen wij dat op de campus en samen met en bij werkgevers op de common grounds, waar onze medewerkers werken.

Van 2021 tot halverwege 2022 hebben we het project ‘Common Grounds met inclusieve werkgevers’ uitgevoerd, als onderdeel van het Platform Werk Inclusief Beperking. Doel van het project is mensen met een licht verstandelijke beperking en psychische kwetsbaarheid te helpen op de route naar betaald werk. Het Verwey-Jonker Instituut heeft gedurende het jaar de common grounds gevolgd en geëvalueerd.

In het eindrapport staan de resultaten en lessen uit dit project. Ondertussen werken we hard door aan de common grounds in het vervolgproject.

Foto: MacSiers-Imaging in opdracht van Movisie