Werken en leren

Campus Woudhuis biedt mensen met een arbeidsbeperking en leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs een plek om te werken en leren in het groen. Onze medewerkers bieden we een breed werkaanbod in ons eigen werk-leerbedrijf en op werkplekken bij bedrijven in de omgeving.

Medewerkers

Op de campus werkt een mix van mensen: mensen met een lichtverstandelijke beperking en gedragsproblemen (gz), mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid (ggz), leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en bijvoorbeeld mensen die zijn uitgevallen op hun reguliere werk. Zij werken samen met onze werkbegeleiders, vrijwilligers en stagiairs.

Wil je als medewerker op de campus aan de slag? Bekijk dan ons werkaanbod hieronder en onze vacatures en neem contact op om kennis te maken.

Werkaanbod

Ons werkaanbod is breed en breiden we uit op basis van nieuwe opdrachten en common grounds, nieuwe bedrijvigheid op het stadslandgoed, kansen die we zien en natuurlijk de talenten van onze medewerkers.

Werken in de natuur Het landgoed bestaat uit verschillende soorten bos, weilanden en akkers. Deze natuur onderhouden we het hele jaar door. Ook werken we in de moestuin en boomgaard bij de boerderij in het hart van het landgoed.

Werken met hout Van hout uit het bos en van elders maken we producten, zoals kruiwagenbankjes, nestkasten en haardhout. Ook knappen we houten stoelen, banken en kasten op voor eigen gebruik.

Werken voor natuureducatie IVN-Woldhuis helpen we met de voorbereiding van natuurkampen, bijvoorbeeld door het aanleveren van hout voor kampvuren en het onderhouden van het erf en het speelbos in het hart van het landgoed.

Werk in facilitair werk Alle huishoudelijke taken op de campus doen we zelf: van boodschappen en schoonmaak tot klein facilitair onderhoud en alles wat er verder komt kijken bij het runnen van een bedrijf.

Werk in de horeca Bij de boswachterswoning komt een Rustpunt waar bezoekers van het landgoed en voorbijgangers koffie en thee kunnen genieten.
Start 2022

Werk als gastheer/-vrouw Regelmatig ontvangen we mensen op de campus. Ook geven we rondleidingen en organiseren we bijeenkomsten, workshops en andere activiteiten. Onze gastheren en -vrouwen ontvangen gasten en bezoekers, voorzien hen van koffie en thee en maken hen wegwijs binnen de campus en op het landgoed.

Common grounds In aanvulling op het werk in het eigen werk-leerbedrijf bieden we ook werk op onze common grounds. Dat zijn werkplekken, die we samen met werkgevers uit de buurt inrichten bij hen op de werkvloer.

Werkwijze

Na een kennismaking en goede match krijgen mensen op de campus een werkplek, stageplek of bijvoorbeeld plek om te re-integreren, en wat zij verder nodig hebben om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten: vakinhoudelijke kennis, werknemersvaardigheden, arbeidsvermogen, werkritme en oriëntatie op werk buiten de campus. En daarbij de begeleiding, tijd, rust en ruimte om dat alles eigen te maken. Mensen werken op verschillende manieren samen.

Eigen werkploegen We werken met eigen werkploegen. Elke werkploeg heeft zijn eigen medewerkers en begeleiders. Een vakinhoudelijke voorman coördineert het groenwerk voor de verschillende werkploegen.

De ene werkploeg bestaat grotendeels uit mensen met een lichtverstandelijke beperking en gedragsproblemen (gz). In deze ploeg hebben we een beperkt aantal plekken voor mensen met een verstandelijke beperking zonder specifiek ontwikkelperspectief, voor een meer traditionele dagbesteding. Ook zij werken naar vermogen mee.

De andere werkploeg bestaat vooral uit mensen met een psychische kwetsbaarheid (ggz). In beide ploegen werken ook individuele stagiairs van het voortgezet speciaal onderwijs en mensen die re-integreren in het arbeidsproces.

Apeldoorn werkt mee In het kader van Apeldoorn werkt mee bieden we inwoners van Apeldoorn met een grote afstand tot de arbeidsmarkt oriëntatieplekken, ontwikkelingstrajecten en werk-mee-trajecten. Ook bieden we meer arbeidsmatige dagbesteding. Deze trajecten lopen via de zorgaanbieders, die binnen Campus Woudhuis werkzaam zijn.

Doorstromen Mensen werken en leren in principe tijdelijk op de campus. Dat kan zijn van een paar maanden tot zo’n drie jaar. Zo houden we plek voor instroom van nieuwe mensen. Na verloop van tijd verlaten medewerkers de campus, klaar om ergens anders aan het werk te gaan met wat zij hier hebben geleerd.

Zorg en Onderwijs Zorg- en onderwijsinstellingen bieden we werk en plek om met een eigen groep mensen te werken en leren in het groen. Zij doen dat onder begeleiding van de eigen instelling. Denk bijvoorbeeld aan groepsstages voor leerlingen uit het praktijkonderwijs en veldwerk voor HBO-studenten.

Studenten uit het MBO, HBO en WO bieden we plek om op de campus stage te lopen, onderzoek te doen en af te studeren. Ongeacht hun opdracht werken zij een paar dagen of weken mee in de werkploegen.

Campus Woudhuis
Het Woldhuis 9
7325 WN Apeldoorn
06 51 36 29 52
info@campuswoudhuis.nl

Campus Woudhuis
Het Woldhuis 9
7325 WN Apeldoorn
06 51 36 29 52
info@campuswoudhuis.nl