Werken en leren

Het werk-leerbedrijf van de campus biedt mensen met een arbeidsbeperking en leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs een plek om te werken en leren in het groen. Onze medewerkers bieden we een breed werkaanbod.

Medewerkers

Op de campus werkt een mix van mensen. Mensen met een lichtverstandelijke beperking en gedragsproblemen, leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en mensen die zijn uitgevallen op hun reguliere werk en re-integreren in het arbeidsproces zijn onze medewerkers. Zij werken samen met onze werkbegeleiders, vrijwilligers en stagiairs.

Wil je als medewerker op de campus aan de slag? Bekijk dan ons werkaanbod en onze vacatures en neem contact met ons op om kennis te maken.

Werkaanbod

Ons werkaanbod is breed en breiden we uit op basis van nieuwe opdrachten en common grounds, nieuwe bedrijvigheid op het stadlandgoed en kansen die we zien.

Werken in de natuur Het landgoed bestaat uit verschillende soorten bos, weilanden en akkers. Deze natuur onderhouden we het hele jaar door. Ook werken we in de moestuin en boomgaard.

Werken met hout Van het hout uit het bos en van elders maken we producten, zoals kruiwagenbankjes, vogelhuisjes en gekloofd en gestapeld haardhout. Ook knappen we houten stoelen, banken en kasten op voor eigen gebruik.

Werken voor natuureducatie IVN-Woldhuis helpen we met de voorbereiding van natuurkampen, bijvoorbeeld door het aanleveren van hout voor kampvuren en onderhoud van het erf en het speelbos in het hart van het landgoed.

Werk in facilitair beheer en organisatie Alle huishoudelijke taken op de campus doen we zelf: van boodschappen en schoonmaak tot klein facilitair onderhoud en alles wat er verder komt kijken bij het runnen van een bedrijf.

Werk in de horeca We starten bij de boswachterswoning een Rustpunt, waar bezoekers van het landgoed koffie en thee kunnen genieten.
Start voorjaar 2022

Common grounds In aanvulling op het werk in het eigen werk-leerbedrijf bieden we ook werk aan op onze common grounds. Dat zijn werkplekken, die we samen met inclusieve werkgevers uit de buurt inrichten bij hun op de werkvloer.

Werkwijze

Onze medewerkers krijgen op de campus een werkplek, stageplek of bijvoorbeeld plek om te re-integreren, en wat zij verder nodig hebben om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten: vakinhoudelijke kennis, werknemersvaardigheden, arbeidsvermogen, werkritme en oriëntatie op werk. En begeleiding, tijd, rust en ruimte om dat alles te verwerven. Mensen werken op verschillende manieren samen.

Eigen werkploeg We werken met een eigen werkploeg onder leiding van werkbegeleiders van ’s Heeren Loo en een vakinhoudelijke voorman. Mensen komen op gesprek en krijgen na een match en een proefperiode een werk-leertraject. De werkploeg bestaat grotendeels uit mensen met arbeidsmatige dagbesteding en het vermogen om door te groeien naar arbeidsvermogen. Na verloop van tijd stromen zij door naar een werkplek buiten de campus. In de werkploeg werken ook individuele stagiairs van het voortgezet speciaal onderwijs en mensen die re-integreren in het arbeidsproces samen met vrijwilligers.

In het kader van Apeldoorn werkt mee bieden we inwoners van Apeldoorn met een grote afstand tot de arbeidsmarkt oriëntatieplekken op de campus. Zij werken mee in de werkploeg van de campus.

We hebben een beperkt aantal plekken voor mensen met een verstandelijke beperking zonder specifiek ontwikkelperspectief, voor meer traditionele dagbesteding. Ook zij werken naar vermogen mee op de campus.

Zorg en Onderwijs Zorg- en onderwijsinstellingen bieden we werk en plek om met een eigen groep mensen te werken en leren in het groen. Zij doen dat onder begeleiding van de eigen instelling. Denk bijvoorbeeld aan groepsstages voor leerlingen uit het praktijkonderwijs en veldwerk voor HBO-studenten.

Studenten uit het MBO, HBO en WO bieden we plek om op de campus stage te lopen en af te studeren. Ongeacht hun opdracht werken zij aan het begin van hun tijd op de campus een paar dagen of weken met de eigen werkploeg mee.

Mensen werken en leren in principe tijdelijk op de campus. Zo houden we plek voor instroom van nieuwe mensen. Na verloop van tijd verlaten zij de campus, klaar om ergens anders aan het werk te gaan met wat zij hier hebben geleerd.

Campus Woudhuis
Het Woldhuis 9
7325 WN Apeldoorn
06 51 36 29 52
info@campuswoudhuis.nl

Campus Woudhuis
Het Woldhuis 9
7325 WN Apeldoorn
06 51 36 29 52
info@campuswoudhuis.nl