Brainstorm campus als buitenlokaal

Landgoed Woudhuis als buitenlokaal?

Campus Woudhuis is altijd op zoek naar nieuwe manieren om onderwijs en natuur samen te brengen. Buitenonderwijs is een verrijking niet alleen voor kinderen, die zo in contact komen met de natuur, maar ook voor landgoed Woudhuizen en onze medewerkers.

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben onderzoek gedaan naar de wensen en verwachtingen van scholen in het speciaal basisonderwijs die gebruik kunnen maken van landgoed Woudhuizen als buitenlokaal, met inzet van de medewerkers van de campus.

Diverse scholen gaven aan interesse te hebben in het gebruik van het landgoed als buitenlokaal, maar ook dat ze nog geen concrete en realistische plannen hebben. Voor het onderzoek zijn onder meer een focusgroepbijeenkomst en interviews gehouden met verschillende stakeholders om te kijken wat verwacht wordt van een buitenlokaal. Het resultaat is een programma van eisen voor een buitenlokaal en een opzet voor een co-creatie voor de realisatie ervan.

Wat is nodig voor goed buitenleren? Vooral een plek om samen te komen is gewenst om een les op te starten of om even te verzamelen. Ook is een overdekte plek of binnen nodig om te schuilen bij slecht weer. Verder is het belangrijk om plekjes te hebben waar rustig gezeten kan worden. Het terrein moet toegankelijk zijn voor wie een rolstoel gebruikt. Samenwerking met de omgeving, bijvoorbeeld met een boer, IVN en Natuurmonumentenm, wordt gewaardeerd. Toch is het klassenmanagement één van de belangrijkste zaken voor een geschikte buitenles.

Hoe kunnen onze medewerkers een rol spelen in het buitenleren? Onze medewerkers kunnen heel goed een helpende hand bieden aan scholen, die buitenonderwijs geven op het landgoed. Ze kunnen voorbereidende taken uitvoeren, als docenten vooraf aangeven wat zij nodig hebben voor een buitenles. Denk aan het klaarleggen van lesmateriaal, bij een verzamelplek zorgen voor voldoende zitplaatsen, verzorgen van drinken en lunch al dan niet in samenwerking met leerlingen. Naast de voorbereidende taken kunnen medewerkers de leerlingen begeleiden bij het maken van nestkasten, klemborden en andere houtproducten.

Vier studenten hebben het onderzoek uitgevoerd in het kader van de minor/specialisatie Mens en Natuur van de opleiding Bos- en Natuurbeheer. De onderzoeksgroep bestond uit twee Bos- en Natuurbeheer studenten, een Pabo-student en een student Tuin- en Landschapsinrichting. Hun verschillen in achtergronden kennis hebben ze goed gebruikt en ze hebben veel van elkaar geleerd in de uitvoering van het onderzoek.

Met het het resultaat van het onderzoek kan de campus nieuwe diensten ontwikkelen op het gebied van onderwijs en natuur.