Handen weer flink uit de mouwen

Wat is het heerlijk om weer aan het werk te zijn op de campus. Hoe onze werkdag er vandaag uitzag? Heel divers!

Onze buren van IVN hebben we een handje geholpen bij het opzetten van twee grote tarptenten rondom het Woldhuis. Deze tenten bieden als buitenlokaal samen met het Woldhuis prima plek om coronaproof samen te komen.

Verspreid over het landgoed hebben we een paar van de nieuwe entreebordjes van Natuurmonumenten met paal en al geplaatst. Die palen zijn lang en loodzwaar. Een beste klus.

Ook hebben we 3 kuub houtsnippers onder de heg rondom de moestuin gelegd, om onkruid beter de baas te blijven. Daarmee zijn we nu op de helft. Dus nog eens 3 kuub en heel wat meters te gaan. Ondertussen zorgen we ervoor dat alles wat groeit en bloeit in de moestuin binnen de perken blijft. Dat is meer dan een dagtaak nu dat zon en regen elkaar afwisselen. De artisjokken zijn de grond ingegaan. De eerste aardbeien zijn geoogst en smakelijk opgegeten.

Morgen is er weer een werkdag!

Welkom op Landgoed Woudhuizen

Met Natuurmonumenten als beheerder van Landgoed Woudhuizen komen ook nieuwe entreeborden. Een prachtige klus voor onze groenploeg om alle 25 stuks te plaatsen.

Campus Woudhuis start langzaam weer op met coronahuisregels

Vanaf deze week gaat het werk-leerbedrijf van de campus langzaam aan van start! Na een plotselinge stop van drie lange maanden is dat natuurlijk geweldig nieuws. De eerste medewerkers zijn dan ook enthousiast aan het werk gegaan. We beginnen met twee dagen in de week: dinsdag en woensdag. In de loop de van tijd breiden we uit met meer mensen en meer dagen. 

Helaas zijn nog niet al onze medewerkers weer aan de slag. Voor sommigen geldt dat de regels van de groepswoning het hen nu niet toestaan naar hun werk (dagbesteding) te gaan. Bijvoorbeeld omdat medebewoners extra risico lopen bij corona of omdat voor de bewoners thuisquarantaine geldt. Voor anderen komt het nieuws dat we weer open gaan iets te plotseling. Dat kan natuurlijk ook. Het zal daarom nog wel even duren voordat de groenploeg weer op volle sterkte is.

Huisregels Binnen en buiten, tijdens het werk en in de pauzes, houden we ons aan de coronamaatregelen. Op de campus gelden nu extra huisregels:

  • We hebben twee vaste looproutes, duidelijk gemarkeerd met pijlen, in de boerderij met elk een aparte in- en uitgang.
  • Elke dag is één medewerker verantwoordelijk voor de koffie en thee en de keuken. Voor anderen is de keuken verboden terrein.
  • We hebben in de boerderij een tweede kantine ingericht en op de deur van beide kantines aangegeven voor hoeveel mensen er maximaal plek is. Zo kunnen we in twee groepen pauzeren op 1,5 meter afstand van elkaar. Zo doen we dat ook buiten.
  • We houden ons extra goed aan de pauzetijden, om drukte in en om de boerderij te voorkomen.
  • Gereedschap maken we schoon aan het einde van de werkdag.
  • Bezoek op de campus is welkom op afspraak.
  • Bij aankomst en vertrek wast iedereen goed de handen.
  • Bij coronaklachten blijft iemand thuis.

Deze huisregels hangen zichtbaar op verschillende plekken op de campus. Samen zorgen we ervoor dat de regels goed worden nageleefd: door zelf het goede voorbeeld te geven en door elkaar erop aan te spreken.

Sinusbeheer voor insecten

Sinds kort maaien we het groen rondom de boerderij volgens het principe van sinusbeheer. Thijs van Gennip, medewerker van de campus, legt uit wat dat is en waarvoor dat goed is.

Sinusbeheer is een manier van maaien waarbij we rekening houden met vlinders, bijen, hommels en andere insecten. Door het jaar heen maaien we sommige delen van de vegetatie en laten we andere delen staan. Dat doen we om bijvoorbeeld vlinders en bijen hun levenscyclus te laten voltooien.

We maaien met een golvende lijn maximaal 60% van de vegetatie voor:
1. een continu aanbod van nectar, ook na het maaien.
2. een opvangzone rondom het perceel tijdens de  maaibeurt.
3. opwarmings-  en ei-afzetzones het hele seizoen door.
4. overwinteringsmogelijkheden.

Het gefaseerd maaien, het sinusbeheer, van percelen en slootkanten heeft positieve effecten op onder meer vlinders. Op de overstaande delen met vegetatie kunnen vlinders hun levenscyclus voltooien. Deze cyclus kan tot wel 11 maanden duren. Ook kan deze manier van maaien de kruidenrijkdom in de slootkant verbeteren.

Waarom doen we dit  op Campus Woudhuis? De populatie van vlinders en insecten neemt in aantal af. Het sinusbeheer doen we om deze afname te remmen en als het kan te stabiliseren. Vlinders, bijen, hommels en andere insecten zijn namelijk nuttig voor de landbouw en bovendien waardevol voor de natuur en het recreatieve landschap.

Natuurmonumenten beheert Landgoed Woudhuizen

Sinds kort is het officieel: Natuurmonumenten beheert het Landgoed Woudhuizen, voor velen bekend als landgoed Het Woudhuis. Het gebied bestaat uit zo’n 100 hectare bos en 100 ha grasland. In opdracht van Natuurmonumenten voert de campus het natuurbeheer uit in dit gebied, zodra onze groenploeg weer van start gaat. Lees meer hierover op de website van Natuurmonumenten.

Gebiedsboswachter voor Woudhuizen is Ruud Wantia. Met hem maakten we deze week kennis op de campus. Regelmatig zal hij te vinden zijn op de Woudhuizen. Samen maken we het gebied nog mooier!

P.S. Nieuwsgierig hoe de boswachter eruit ziet? Kijk dan hier: Ruud staat rechts op de foto.

Niet aan het werk, wel aan de slag

Hoe besteden de medewerkers van de campus hun dag, nu zij niet naar hun werk op het landgoed kunnen? We maakten een rondje.

Aan de slag Iedereen heeft een alternatieve dagbesteding gevonden via de woongroep of via hun eigen netwerk, zo blijkt. Onze medewerkers zijn in de eigen omgeving aan het werk, al naar vermogen en interesse. Sommigen onderhouden de (moes)tuin bij hun woning of bijvoorbeeld bij familie. In werkkleding van de campus, want het is tenslotte werk. Anderen tellen spijkerclips of draaien mee in dagbesteding die wel doorgaat, zoals het ophalen van containers op woonzorgpark Groot Schuylenburg van ‘s Heeren Loo.

De vaste begeleiders van onze groenploeg zijn tijdelijk ingezet op woningen en verzorgen daar dagactiviteiten, als het even kan in de buitenlucht. Meer dan anders wordt er nu gewandeld, gefietst en in de tuin gewerkt.

Enkele vrijwilligers van de campus zijn in de moestuin aardappels aan het poten. Wie weet kunnen we van de zomer met z’n allen genieten van patat uit eigen moestuin.

Aan het werk in de moestuin op gezonde afstand van elkaar

Contact onderhouden Naast het werk zelf missen medewerkers vooral de dagelijkse bedrijvigheid en elkaars gezelschap op de campus, het sociale contact. Eén van onze medewerkers nam spontaan het initiatief tot een Whatsappgroep met medewerkers, begeleiders, vrijwilligers, stagiairs en staf. Zo’n groep hadden we nog niet. We houden nu dus contact via Whatsapp en bellen af en toe met de medewerkers zelf of hun begeleiders op de woongroep om te horen hoe het met hun gaat. En we sturen soms een kaartje, want niet iedereen is online.

Kennis delen Op 9 april organiseerde Movisie, partner in ons kennisplatform, een online meeting over dagbesteding in tijden van corona. Zo’n 60 mensen namen hieraan deel. Campus Woudhuis was één van de twee praktijkvoorbeelden om te delen hoe wij met deze situatie omgaan. Eén van de inzichten van deze meeting was, dat er maatwerk geboden is nu dat de coronamaatregelen nog wel een tijd van kracht zullen blijven. Laten we daarom kijken wat binnen de gegeven kaders wel mogelijk is. Op de campus denken we daar hard over na. Movisie verzamelt en deelt doorlopend kennis over dagbesteding in tijden van corona in dit dossier.

In een online meeting van Movisie over alternatieve dagbesteding in tijden van corona

Windesheim Honeurs Programme Sociale Innovatie

In dit filmpje van het Windesheim Honours Programme Sociale Innovatie komt Campus Woudhuis voorbij. In het najaar van 2019 dachten studenten van Windesheim mee over onze organisatieopbouw, te betrekken medewerkers en de verbinding met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s). Als campus doen we er ons voordeel mee. Fijn die power van studenten en hun docenten!

De andere waarde van werk

Het kennisplatform van de campus werkt digitaal door en heeft de thema’s benoemd, waarnaar we gezamenlijk onderzoek doen. Eén van deze thema’s is de andere waarde van werk.

Welke betekenis heeft werk, los van de economische waarde? Het past in het denken van de parallelle arbeidsmarkt en het starten van basisbanen van prof. Ton Wilthagen en de Startfoundation. Werk van mensen met een beperking wordt vaak uitsluitend vanuit een productieve, economische waarde beoordeeld. Voor een aantal mensen is betaald werk in ons huidige economische systeem niet of bijna niet mogelijk. Toch hebben ook zij voor collega’s, de doelen van onze organisaties en maatschappelijk veel toe te voegen.

Op de campus ontdekken we veel andere waarde van werk en door de coronacrisis voelen we natuurlijk allemaal aan den lijve welke waarde werk nog meer in ons leven heeft, dan alleen zorgen voor brood op de plank. Een thema dat weleens veel breder kan gaan leven.

Illustratie: Movisie

Campus dicht maar natuur gaat door

Hoewel de campus dicht is en onze mensen thuis zijn, ging de natuurlijke levensloop van deze hele grote den, vlak bij onze boerderij, gewoon door: met de storm afgelopen weekend is hij omgewaaid.

Zodra de campus weer open gaat, zorgen onze collega’s van de groenploeg ervoor dat deze boom in stukken gezaagd en tot aanmaakhout gekloofd wordt. Een mooi vooruitzicht.

Campus Woudhuis tijdelijk gesloten en geplande bijeenkomsten vervallen

De Nederlandse regering heeft maatregelen genomen en verlengd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook Campus Woudhuis heeft hiermee te maken.

Op dit moment is het werk-leerbedrijf gesloten. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 20 mei, en mogelijk tot 1 oktober.

Voor ons groene werk-leerbedrijf volgen we de maatregelen, die ‘s Heeren Loo neemt voor dagbesteding. Deze maatregelen gelden voor onze medewerkers van de groenploeg onder leiding van ‘s Heeren Loo en voor de leerlingen van het Gentiaan College, die op de campus stage lopen.

Voor meer informatie over de maatregelen, die ‘s Heeren Loo neemt voor de dagbesteding, kan je terecht op deze website. ‘s Heeren Loo informeert onze medewerkers van de groenploeg; het Gentiaan College de leerlingen.

Alle geplande bijeenkomsten van de campus vervallen tot 1 september.

Voor onze andere activiteiten volgen we de algemene maatregelen van de regering, zie hier. Zodra het weer mag en kan, plannen we nieuwe data voor onze bijeenkomsten.

Campus Woudhuis
Het Woldhuis 13
7325 WN Apeldoorn
06 51 36 29 52
info@campuswoudhuis.nlCampus Woudhuis
Het Woldhuis 13
7325 WN Apeldoorn
06 51 36 29 52
info@campuswoudhuis.nl