Campus Woudhuis

Welkom bij Campus Woudhuis, groen werk-leerbedrijf en living lab inclusief ondernemen op stadslandgoed Woudhuizen, gelegen aan de rand van Apeldoorn.

Werk-leerbedrijf De campus is een groen werk-leerbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Onze medewerkers bieden we een plek om te werken en leren in het groen. We werken samen met ondernemers en andere werkgevers die inclusief werken of dat van plan zijn. Dat doen we voor een goede afstemming van onze werk-leertrajecten op de reguliere arbeidsmarkt en voor de doorstroming van onze medewerkers na afloop van hun traject op de campus.

Campus Woudhuis is een SBB Erkend Leerbedrijf.

Stadslandgoed Woudhuizen is een prachtig natuurgebied vol recreatie en educatie. We ontwikkelen nieuwe bedrijvigheid en promoten Woudhuizen als duurzaam levendig stadslandgoed. Dat doen we voor de bewoners in en om Apeldoorn, en voor meer werkgelegenheid voor onze medewerkers.

Kennisplatform Via het kennisplatform en living lab doen we kennis op en delen die over sociaal ondernemen en inclusief werken, als stimulans om inclusie met succes in de praktijk te brengen in de regio en daarbuiten. Regelmatig organiseren we bijeenkomsten en andere activiteiten om kennis uit te wisselen.

Het werk-leerbedrijf, de ontwikkeling van het stadslandgoed en het kennisplatform maken samen Campus Woudhuis. Onze ambitie is dat inclusief werken eerder de norm wordt dan een uitzondering.

Campus Woudhuis is een samenwerking van:

En natuurlijk onze medewerkers, werkbegeleiders, vrijwilligers en stagairs. Motor achter de campus de Landgoedcoöperatie Woudhuis U.A.

Inclusief en duurzaam Zo werken we dagelijks op Campus Woudhuis en dat past goed bij meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook bekend als de Sustainable Development Goals (SDG’s). Campus is lid van SDG Nederland.

Doelenboom

Campus Woudhuis heeft een doelenboom om duidelijk te maken welke doelen we willen bereiken. Deze doelenboom hebben we inclusief, dus samen met de medewerkers van de campus, opgezet, aan de hand van de volgende vragen:

Waar denk je aan bij:

  • Campus Woudhuis biedt werk voor iedereen.
  • Campus Woudhuis is een levendig stadslandgoed.
  • Campus Woudhuis is een living lab voor inclusief ondernemen.

Het antwoord op deze vragen leidde tot onze doelenboom.

Klik op de doelenboom voor een grote weergave.

Doelenboom Campus Woudhuis

Meer informatie over hoe we deze doelenboom hebben opgezet, lees je hier.