Projectpartners Common Grounds

Project Common Grounds met inclusieve werkgevers van start

We zijn een nieuw project gestart: Common Grounds met inclusieve werkgevers. Was de campus tot nu toe vooral gericht op werk-leertrajecten voor onze medewerkers in ons eigen bedrijf op het landgoed, met het project Common Grounds richten we ons nu ook op werkplekken binnen reguliere bedrijven. Zo verbreden we het werkterrein voor mensen met een arbeidsbeperking en stimuleren en faciliteren we werkgevers inclusief te werken.

Het doel van dit project is om medewerkers van ons werk-leerbedrijf soepel door te laten stromen naar meer reguliere bedrijven. Daarvoor ontwikkelen we samen met werkgevers en onze medewerkers een methodiek en faciliteiten voor goede werkplekken binnen hun bedrijf. We gaan met groepjes van gemiddeld drie medewerkers op de werkvloer aan de slag. Allereerst bij bouwonderneming Veeneman, dat samen met hovenier Walter Ruesink inclusief werkgeverschap wil vormgeven in de praktijk. En bij bos- en natuurbeheerder Johan Rap, waar Levi van Dijk, werkzaam bij Johan Rap, in mei start als meewerkend voorman op de campus.

Op 23 april hielden we de aftrap met deze eerste twee inclusieve werkgevers. We spraken met elkaar over onze gezamenlijke doelen, principes en aanpak om de common grounds in te richten. De komende weken gaat het projectteam met onze medewerkers en inclusieve werkgevers verwachtingen delen en afspraken maken over de werkzaamheden, leeraspecten, begeleiding en het monitoren van ervaringen en resultaten. Eind mei gaan de eerste common grounds van start. Later dit jaar zetten we nog twee common grounds in de startblokken.

Het project kunnen we uitvoeren met dank aan een schenking van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie en in samenwerking met Movisie. Op 26 mei kwam Peter Brouwer van de Goldschmeding Foundation en Marjet van Houten van Movisie langs op de campus om de start van het project te markeren.

GF op bezoek