Project Common Grounds gaat door

Doen, ervaren en leren! Zo doen wij dat op de campus en samen met en bij werkgevers op de common grounds, waar onze medewerkers werken.

Van 2021 tot halverwege 2022 hebben we het project ‘Common Grounds met inclusieve werkgevers’ uitgevoerd, als onderdeel van het Platform Werk Inclusief Beperking. Doel van het project is mensen met een licht verstandelijke beperking en psychische kwetsbaarheid te helpen op de route naar betaald werk. Het Verwey-Jonker Instituut heeft gedurende het jaar de common grounds gevolgd en geëvalueerd.

In het eindrapport staan de resultaten en lessen uit dit project. Ondertussen werken we hard door aan de common grounds in het vervolgproject.

Foto: MacSiers-Imaging in opdracht van Movisie