Eerste common grounds smaken naar meer!

Samen met inclusieve werkgevers heeft de campus common grounds gecreëerd. Dat zijn werkplekken voor onze medewerkers bij een bouwonderneming en bos- en natuurbeheerder in hun bedrijf. De werkgevers zorgen voor het werk, de medewerkers voor de uitvoering ervan en de campus voor hun begeleiding. Dat leidt tot mooie matches. Hier een update, opgetekend door Movisie voor het platform Werken Inclusief Beperkingen.

Op de common grounds werken nu zeven medewerkers naar vermogen mee, ontwikkelen zich als werknemer en leren het vak in de praktijk van echte vaklieden. Het gaat vooral om praktijkleren en coaching in het werk en wennen en elkaar leren kennen: samen ontdekken wat je aan elkaar hebt. Medewerkers maken grote stappen in hun werk.

Kenmerkend is dat met de common grounds een tussenvorm is gecreëerd, waarin de indicatie vanuit de Wet langdurige zorg gewoon voortduurt, inclusief de begeleiding. Het levert ruimte op voor de medewerkers om uit te vinden welk werk het beste past. Soms blijkt werken bij een reguliere werkgever dan zelfs beter te lukken dan werken in een zorgomgeving.

In het relatieblad Movisies 1 – maart 2022, pagina 31 – 33 zijn meer ervaringen van de common grounds gedeeld.

De relationele benadering blijkt een cruciale factor te spelen in succes van de common grounds. Een relationele aanpak werkt goed: aan de ‘keukentafel’ gebeurt het. Eerst dient een relatie opgebouwd te worden tussen eerst werkgever en de campus en in een latere fase tussen de nieuwe medewerker en de mensen op de werkvloer. Dit is van belang voor alle lagen van het bedrijf en ook in de driehoek werkgever, huidige begeleider van medewerker en de facilitator van de common ground, Campus Woudhuis.

De ervaringen met de common grounds delen we op het platform Werken Inclusief Beperkingen. Tussen initiatieven uit het platform vinden onderling werkbezoeken plaats. Zo ging Campus Woudhuis onder meer bij Werkdag langs. Benieuwd wat we hiervan geleerd hebben? Lees dan dit artikel: Ervaringsleren rond inclusief werken | Movisie

Vervolg Common GroundsHet huidige project gaat door tot en met september 2022. Campus Woudhuis zet in op een vervolg. Speerpunten voor het vervolg zijn:

  • het aantrekken van een bredere groep mensen met een arbeidsbeperking
  • het creëren van nieuwe common grounds bij inclusieve werkgevers in de buurt
  • het continueren van de bestaande common grounds

Foto: MacSiers Imaging