Sinusbeheer voor insecten

Sinds kort maaien we het groen rondom de boerderij volgens het principe van sinusbeheer. Thijs van Gennip, medewerker van de campus, legt uit wat dat is en waarvoor dat goed is.

Sinusbeheer is een manier van maaien waarbij we rekening houden met vlinders, bijen, hommels en andere insecten. Door het jaar heen maaien we sommige delen van de vegetatie en laten we andere delen staan. Dat doen we om bijvoorbeeld vlinders en bijen hun levenscyclus te laten voltooien.

We maaien met een golvende lijn maximaal 60% van de vegetatie voor:
1. een continu aanbod van nectar, ook na het maaien.
2. een opvangzone rondom het perceel tijdens de  maaibeurt.
3. opwarmings-  en ei-afzetzones het hele seizoen door.
4. overwinteringsmogelijkheden.

Het gefaseerd maaien, het sinusbeheer, van percelen en slootkanten heeft positieve effecten op onder meer vlinders. Op de overstaande delen met vegetatie kunnen vlinders hun levenscyclus voltooien. Deze cyclus kan tot wel 11 maanden duren. Ook kan deze manier van maaien de kruidenrijkdom in de slootkant verbeteren.

Waarom doen we dit  op Campus Woudhuis? De populatie van vlinders en insecten neemt in aantal af. Het sinusbeheer doen we om deze afname te remmen en als het kan te stabiliseren. Vlinders, bijen, hommels en andere insecten zijn namelijk nuttig voor de landbouw en bovendien waardevol voor de natuur en het recreatieve landschap.