Niet aan het werk, wel aan de slag

Hoe besteden de medewerkers van de campus hun dag, nu zij niet naar hun werk op het landgoed kunnen? We maakten een rondje.

Aan de slag Iedereen heeft een alternatieve dagbesteding gevonden via de woongroep of via hun eigen netwerk, zo blijkt. Onze medewerkers zijn in de eigen omgeving aan het werk, al naar vermogen en interesse. Sommigen onderhouden de (moes)tuin bij hun woning of bijvoorbeeld bij familie. In werkkleding van de campus, want het is tenslotte werk. Anderen tellen spijkerclips of draaien mee in dagbesteding die wel doorgaat, zoals het ophalen van containers op woonzorgpark Groot Schuylenburg van ’s Heeren Loo.

De vaste begeleiders van onze groenploeg zijn tijdelijk ingezet op woningen en verzorgen daar dagactiviteiten, als het even kan in de buitenlucht. Meer dan anders wordt er nu gewandeld, gefietst en in de tuin gewerkt.

Enkele vrijwilligers van de campus zijn in de moestuin aardappels aan het poten. Wie weet kunnen we van de zomer met z’n allen genieten van patat uit eigen moestuin.

Aan het werk in de moestuin op gezonde afstand van elkaar

Contact onderhouden Naast het werk zelf missen medewerkers vooral de dagelijkse bedrijvigheid en elkaars gezelschap op de campus, het sociale contact. Eén van onze medewerkers nam spontaan het initiatief tot een Whatsappgroep met medewerkers, begeleiders, vrijwilligers, stagiairs en staf. Zo’n groep hadden we nog niet. We houden nu dus contact via Whatsapp en bellen af en toe met de medewerkers zelf of hun begeleiders op de woongroep om te horen hoe het met hun gaat. En we sturen soms een kaartje, want niet iedereen is online.

Kennis delen Op 9 april organiseerde Movisie, partner in ons kennisplatform, een online meeting over dagbesteding in tijden van corona. Zo’n 60 mensen namen hieraan deel. Campus Woudhuis was één van de twee praktijkvoorbeelden om te delen hoe wij met deze situatie omgaan. Eén van de inzichten van deze meeting was, dat er maatwerk geboden is nu dat de coronamaatregelen nog wel een tijd van kracht zullen blijven. Laten we daarom kijken wat binnen de gegeven kaders wel mogelijk is. Op de campus denken we daar hard over na. Movisie verzamelt en deelt doorlopend kennis over dagbesteding in tijden van corona in dit dossier.

In een online meeting van Movisie over alternatieve dagbesteding in tijden van corona