Meer dan een groen werk-leerbedrijf

Het is onze ambitie dat inclusief werken eerder de norm wordt, dan een uitzondering. De campus wil daarom meer zijn dan alleen een groen werk-leerbedrijf. Dit jaar gaan we flink aan de slag ook met de andere pijlers van de campus.

Werkgeversnetwerk We zetten een netwerk op met ondernemers en andere werkgevers die inclusief werken of dat van plan zijn. Dat doen we voor een goede afstemming van onze werk-leertrajecten op de reguliere arbeidsmarkt en voor de doorstroming van onze medewerkers na afloop van hun traject op de campus.

Nieuwe bedrijvigheid We starten met de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid en de promotie van het stadslandgoed Woudhuis. Dat doen we voor de bewoners in en om Apeldoorn, en voor meer werkgelegenheid voor onze medewerkers.

Kennisplatform en living lab Via het kennisplatform en living lab doen we kennis op en delen die over sociaal ondernemen en inclusief werken, als stimulans om het met succes in de praktijk te brengen in de regio en daarbuiten.

Het werk-leerbedrijf, het werkgeversnetwerk, de nieuwe bedrijvigheid en het living lab maken samen de campus. Genoeg werk aan de winkel!