Doelenboom Campus Woudhuis

Living lab op volle toeren

Onze campus is niet alleen een werk-leerbedrijf maar ook een living lab. Een mooi voorbeeld van wat dat inhoudt demonstreren we met de praktijkdag voor en met studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein op ons landgoed op 8 juni.

De afgelopen maanden voerden zo’n 30 studenten in groepjes op en rond de campus onderzoeksopdrachten uit. De groepen waren verrassend divers samengesteld met studenten uit heel verschillende studies. De opdrachten vroegen dan ook om een multidisciplinaire aanpak. Zo is een prachtig afgewerkt en vormgegeven pakket werk/leeropdrachten geproduceerd gericht op leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. Een advies is geformuleerd over mogelijkheden voor het opleiden van assistent-biodiversiteitsmonitor en weer een andere groep maakte een draaiboek voor evenementen op de campus.

Tijdens de praktijkdag delen de studenten deze resultaten van de onderzoeksopdrachten met elkaar. Ook reflecteren zij samen met leden van ons kennisplatform op wat het betekent om onderwijs en onderzoek (meer) inclusief te maken.