Campus dicht maar natuur gaat door

Hoewel de campus dicht is en onze mensen thuis zijn, ging de natuurlijke levensloop van deze hele grote den, vlak bij onze boerderij, gewoon door: met de storm afgelopen weekend is hij omgewaaid.

Zodra de campus weer open gaat, zorgen onze collega’s van de groenploeg ervoor dat deze boom in stukken gezaagd en tot aanmaakhout gekloofd wordt. Een mooi vooruitzicht.