Brainstorm campus als buitenlokaal

Brainstorm in het bos

Wat zou dat kunnen zijn, Campus Woudhuis als buitenleslocatie en buitenlokaal? Natuurlijk op de campus hebben mensen van IVN-Apeldoorn, schoolleiders van de montessorischolen Passe Partout, MAM’s Kinderopvang Centrum en twee studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein hierover met elkaar gebrainstormd. Aan de orde kwamen:

  1. De missie en didactisch-pedagogische visie op buitenles en bewegend leren
  2. De vakinhoud van de buitenles en de activiteiten op de campus als buitenlokaal
  3. De ondersteuning en faciliteiten die een school of kinderopvang nodig heeft
  4. De veiligheid die voor kinderen vereist is

In een vervolg na de zomer werken we de resultaten van deze brainstorm verder uit. Wordt vervolgd dus!