Groene metamorfose rondom de boerderij

Inmiddels werken de mannen van onze eerste groenploeg alweer twee maanden op de campus. En dat is goed te zien! Rondom de boerderij hebben zij een terras, wandelpad en parkeerplaatsen tevoorschijn getoverd. Die waren in de loop der jaren verdwenen onder een dikke laag gras en onkruid. Rondom de nieuwe moestuin hebben zij een haag van meidoorn en sleedoorn gepoot. Wel zo verstandig om de gewassen te beschermen tegen hongerige bosbewoners. Kortom, een groene metamorfose is gestart!

Campus in Zorg+Welzijn

Vandaag verscheen in Zorg+Welzijn, een magazine over dagelijks werk in het sociale domein, een interview met Jaap Berends over de campus als living lab voor werken met een beperking. Het interview vind je hier.

Campus op de radio

Eerder was Jaap Berends al te beluisteren over de campus op RTV Apeldoorn. Op 5 april was de beurt aan Gijs te Winkel. Radio Veluwe Centraal interviewde hem over alle facetten van de campus. Beluister hier het fragment uit de uitzending.

Provincie Gelderland steunt de campus


Provincie Gelderland maakt werk van de arbeidsmarkt van de toekomst en steunt initiatieven om de arbeidsdeelname in Gelderland te vergroten. Eén van die initiatieven is onze campus. We ontvangen een financiële bijdrage voor het project Inclusief Talent. Dat project legt in de komende drie jaar de basis om het talent van mensen met een arbeidsbeperking en leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs beter te benutten. Lees meer in de woorden van de provincie in haar persbericht.

Foto: Commissaris van de Koning, John Berends

Buurtenquête: Denk ik aan het Woudhuis dan wens ik …

In een straal van 3 kilometer rond het Woudhuis wonen zo’n 65.000 mensen. Voor deze buurtgenoten en anderen maakt de campus van het Woudhuis een duurzaam levend stadslandgoed. Dat begint met vragen als ‘Waar hebben mensen behoefte aan? Wat zijn hun ideeën?’ Om daar achter te komen, hebben we een enquête uitgezet bij de bewoners van de aangrenzende wijken en liefhebbers van landgoederen en buitenplaatsen.

Wil je ons laten weten wat jouw wensen zijn voor nieuwe bedrijvigheid en activiteiten op het Woudhuis? Vul dan onze enquête in. Alvast bedankt!

De heren van ‘s Heeren Loo

Het echte werk is nu begonnen: de eerste ploeg met heren van ‘s Heeren Loo is sinds vandaag aan de gang op het landgoed. Een paar keer per week werken zij aan het onderhoud van het bos en ander groen op het Woudhuis. Een bijzondere mijlpaal voor de campus! We heten de mannen van harte welkom en wensen hen veel werkplezier.

Stagiair nieuwe bedrijvigheid van start

De campus is een werk- en leerplek, ook voor HBO-ers voor hun stage of afstuderen. Gijs te Winkel, student Bedrijfskunde aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, studeert af op de mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid op het landgoed. Hij stelt zichzelf voor.

Hallo,
Mijn naam is Gijs te Winkel, ik kom uit Zutphen en ik ben 28 jaar. Na het afronden van een muzikantenopleiding heb ik ervoor gekozen om Bedrijfskunde te studeren aan de HAN en daarvoor ga ik nu hier op Campus Woudhuis afstuderen. Ik ga helpen bij het organiseren van een mooi openingsevenement, dat zowel congres als festival wordt. Bij dit evenement vind ik het belangrijk dat de belangen van alle partners goed naar voren komen en dat er een visie, missie en strategie worden uitgedragen om zo eventuele nieuwe partners enthousiast te maken. Bij het evenement wil ik graag de wijkbewoners uit Apeldoorn betrekken. Door mijn expertise in de muziek zal ik mij bij mijn afstudeeropdracht met name focussen op de muziek. Verder zorg ik ervoor dat er een taakverdeling ontstaat over wie welke verantwoordelijkheden draagt voor de organisatie van het totale evenement.
Ik kijk er erg naar uit om de komende vijf maanden hier op de campus aan het werk te zijn. Ik vind het een prachtige omgeving, die zich uitermate goed leent voor een Social Enterprise. Dagelijks ben ik te vinden op de boerderij van de campus.

Dag van de 1000 voorbeelden Apeldoorn

Stel je eens voor: Apeldoorn als één van de meest inclusieve en toegankelijke arbeidsmarkten van Nederland; waar iedereen mag en kan meedoen, met en zonder handicap. En bovenal een regio waar inclusief ondernemen niet de uitzondering is, maar de regel!

Om deze ambitie werkelijkheid te maken organiseren Onbeperkt aan de Slag, Enspiratie en de campus op de Dag van de 1000 Voorbeelden op 14 maart een inspirerende middag met succesverhalen en workshops over inclusief ondernemen.

Meer informatie en aanmelden

Meer dan een groen werk-leerbedrijf

Het is onze ambitie dat inclusief werken eerder de norm wordt, dan een uitzondering. De campus wil daarom meer zijn dan alleen een groen werk-leerbedrijf. Dit jaar gaan we flink aan de slag ook met de andere pijlers van de campus.

Werkgeversnetwerk We zetten een netwerk op met ondernemers en andere werkgevers die inclusief werken of dat van plan zijn. Dat doen we voor een goede afstemming van onze werk-leertrajecten op de reguliere arbeidsmarkt en voor de doorstroming van onze medewerkers na afloop van hun traject op de campus.

Nieuwe bedrijvigheid We starten met de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid en de promotie van het stadslandgoed Woudhuis. Dat doen we voor de bewoners in en om Apeldoorn, en voor meer werkgelegenheid voor onze medewerkers.

Kennisplatform en living lab Via het kennisplatform en living lab doen we kennis op en delen die over sociaal ondernemen en inclusief werken, als stimulans om het met succes in de praktijk te brengen in de regio en daarbuiten.

Het werk-leerbedrijf, het werkgeversnetwerk, de nieuwe bedrijvigheid en het living lab maken samen de campus. Genoeg werk aan de winkel!

Werkoverleg met boswachter van Natuurmonumenten

Vanochtend hebben we overlegd met boswachter Remko Vriens, Esther Rust en Hans van Dijk van Natuurmonumenten over het werk, dat de campus voor Natuurmonumenten op het landgoed gaat uitvoeren. Als opdrachtgever van de campus geven zij aan welke werkzaamheden gedaan moeten worden. De campus zorgt voor de mensen, die het werk doen in het kader van hun werk-leertraject. Naar verwachting starten we het groenwerk met mensen van ‘s Heeren Loo en leerlingen van het Gentiaan College uit Apeldoorn.

Campus Woudhuis
Het Woldhuis 13
7325 WN Apeldoorn
06 51 36 29 52
info@campuswoudhuis.nlCampus Woudhuis
Het Woldhuis 13
7325 WN Apeldoorn
06 51 36 29 52
info@campuswoudhuis.nl